Monthly Archives June 2016

Tranzitii si transformari

Transformarile rotesc, redimensioneaza, translateaza si distorsioneaza elementele. Tranzitiile definesc un comportament pentru a trece de la o stare la alta(w3.org/tr/css3-transitions). Iar animatiile folosesc cadre cheie pentru a modifica multiple proprietati de-a lungul unui interval de timp(w3.org/tr/css3-animations).

Tranzitii

transition: <proprietate><durata><functia de atenuare><durata>

Exemplu: cand opacitatea se modifica(de exemplu, la hover de la 0,5 la 1 sau inapoi), face tranzitia de la o valoare la urmatoarea, in mod liniar, pe parcursul a 50 ms:

-webkit-transition: opacity 50ms linear;

-moz-transition: opacity 50ms linear;

Transformari

transform: <functia de transforamre>[<functia de transformare>]

Aveti la dispozitie un numar de functii de transformare, cele mai folositoare f...

Vezi articol